Kontakt 2018-03-25T17:45:27+02:00

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze C 255612

Společnost není plátcem DPH