Účetnictví 2018-03-25T16:02:02+02:00

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví spojené s archivací účetních dokladů je automatickou povinností každého podnikatelského subjektu. Jeho zajištění je spojeno s problémy zejména u subjektů operujících na širším teritoriu (a majících sídlo u nás). Rozvoj komunikačních prostředků navíc podporuje tento typ podnikání i pro fakturaci a vedení účetnictví. Náš program totiž umožňuje klientům připojit se na svá data odkudkoliv (i z Baham) a čímkoliv (i smartphonem).

Nabízíme:

  • Průběžné vedení účetnictví dle dokladů (i zaslaných mailem)

  • Vedení osobní a mzdové agendy se zajištěním výkaznictví pro instituce sociálního a zdravotního pojištění

  • Zpracování podkladů pro daňová přiznání, zejména k DPH, případně i jejich podávání na FÚ

  • Možnost využití používaného programu pro vystavování faktur

  • Jednorázové zpracování účetnictví pro sestavení ročních výkazů a přiznání k dani z příjmů právnických osob

  • Zastupování daňového subjektu na řízeních před finančními úřady

  • Archivace účetních dokumentů a jejich řízená likvidace dle obecně závazných předpisů.

Neváhejte nás kontaktovat, budete mít účetní data dostupná na jeden klik!